මුල් පිටුව
අපි ගැන
පරිපාලන ව්‍යුහය
පිහිටීම මුල් කරගත් තොරතුරු
සංඛ්‍යාන තොරතුරු
සේවා මධ්‍යස්ථාන
සලසන සේවාවන්
වැදගත් සිදුවීම් දින දර්ශනය
ව්‍යසන කළමනාකරණය‍
පොදු නිවේදන
විශේෂ ව්‍යාපෘති
ප්‍රකාශන
ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්
බාගත කිරීම
විමසුම්
පින්තූර පෙළ

 
 
 

පින්තූර පෙළ

 
 

 

වෙල්ලස්සේ සුන්දරත්වය විදින්න නැරබන්න මේ ස්ථාන

 

 
 

කතරගම කිරිවෙහෙර

 
   
 
   
 
Buduruwagala - Wellawaye

     

     බුදුරුවාගල - වැල්ලවාය

 
   
 
   
 
Maligawila

 මාලිගාවිල - ඔක්කම්පිටිය

 

 

 දෙමටමල් විහාරය - බුත්තල

 

 
 

 

 

             යාල වන උද්‍යානය

 

 

 

      Udawalawa National Park

 

 

 
 
     
Home Contact Us DS Portal English Tamil