මුල් පිටුව
අපි ගැන
පරිපාලන ව්‍යුහය
පිහිටීම මුල් කරගත් තොරතුරු
සංඛ්‍යාන තොරතුරු
සේවා මධ්‍යස්ථාන
සලසන සේවාවන්
වැදගත් සිදුවීම් දින දර්ශනය
ව්‍යසන කළමනාකරණය‍
පොදු නිවේදන
විශේෂ ව්‍යාපෘති
ප්‍රකාශන
ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්
බාගත කිරීම
විමසුම්
පින්තූර පෙළ

 

ඌව පළාතේ දර්ශණිය ස්ථාන

යුදගනාව රජ මහ විහාරය
බුදුරුවාගල රජ මහ විහාරය
කතරගම කිරිවෙහෙර
 
 
 
 
 
 

අපගේ දැක්ම........

අස්වැද්දුමෙන් වෙල්ලස්සේ ප්‍රජා උදාව............

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

අපගේ මෙහෙවර .....

 

 

 
 

 

ගරු සභාපති

වෙල්ලස්ස සංවර්ධන සංසදය

කේ.බී.රත්නායක මහතා

 


 

වෙල්ලස්සේ නවතම සිදුවීම්

 
 
 
   
Home Contact Us DS Portal Tamil English